تندیس چهره

120,000 تومان 80,000 تومان

ابعاد تندیس چهره 24×24 سانتیمتر بوده که بزرگترین تندیس موجود در بازار می باشد.