۱۳۹,۰۰۰ تومان۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۱۷,۰۰۰ تومان۱,۰۰۵,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان۹۶۳,۰۰۰ تومان
۲۴۴,۰۰۰ تومان۳۲۸,۰۰۰ تومان
۲۰۵,۰۰۰ تومان۳۹۹,۰۰۰ تومان
3 سایز
۲۲۰,۰۰۰ تومان۳۵۸,۰۰۰ تومان
۱۸۹,۰۰۰ تومان۴۴۷,۰۰۰ تومان

در این ویدیو انواع باکس پلکسی گلاس و شیوه خرید باکس رو به شما توضیح میدهیم: