۱۲۵,۰۰۰ تومان۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان۱,۱۵۹,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان۹۲۳,۰۰۰ تومان
۹۴,۰۰۰ تومان۹۶۵,۰۰۰ تومان
۲۱۴,۰۰۰ تومان۲۹۸,۰۰۰ تومان
۱۶۶,۰۰۰ تومان۴۰۷,۰۰۰ تومان
۱۷۸,۰۰۰ تومان۳۶۹,۰۰۰ تومان
3 سایز
۹۷,۲۰۰ تومان۲۰۹,۰۰۰ تومان

در این ویدیو انواع باکس پلکسی گلاس و شیوه خرید باکس رو به شما توضیح میدهیم: