لیزرکات اولین و برترین سایت فروش استند پلکسی گلاس در ایران

از بین نمونه‌های زیر روی استند پلکسی رومیزی موردنظر خودتان کلیک کنید تا وارد صفحه خرید شوید و سپس ابعاد دلخواه خود را انتخاب کنید:

افقی
۱۲,۸۰۰ تومان۸۰,۳۰۰ تومان
عمودی
۱۲,۸۰۰ تومان۸۰,۳۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان۱۷۶,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان۲۸۹,۰۰۰ تومان
-13%
۱۹۶,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
۶۲,۹۰۰ تومان۱۳۶,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان۲۴۳,۰۰۰ تومان
۱۸۲,۰۰۰ تومان۲۹۲,۰۰۰ تومان
۱۸۴,۰۰۰ تومان۲۱۸,۰۰۰ تومان
۸۹۰,۰۰۰ تومان۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۲۹۲,۰۰۰ تومان۵۶۷,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان۱۲۹,۰۰۰ تومان
۲۷۰,۰۰۰ تومان
۳۹۰,۰۰۰ تومان۵۱۰,۰۰۰ تومان
۶۳۵,۰۰۰ تومان۸۲۵,۰۰۰ تومان
۸۰۳,۰۰۰ تومان۹۴۵,۰۰۰ تومان
۸۷۰,۰۰۰ تومان۱,۰۶۲,۰۰۰ تومان