لوله پلکسی گلاس

26,000 تومان2,200,000 تومان

 

عدد کوچکتر قطر داخلی لوله پلکسی و عدد بزرگتر قطر بیرونی لوله پلکسی گلاس می باشد؛ اندازه های ذکر شده به میلیمتر هستند.

طول لوله پلکسی گلاس 2 متر می باشد.

 

 

 

صاف