پلکسی استخوانی 4 میل 41×122 سانت

۴۴۱,۶۵۰ تومان

این پلکسی سفید، نور را از خود عبور نمی دهد.

موجود در انبار