پلکسی استخوانی ۲ میل ۴۱×۱۲۲ سانت

۳۲۳,۶۷۵ تومان

این پلکسی سفید، نور را از خود عبور نمی دهد.

موجود در انبار