پلاک خانه (پلاک آبی شهرداری)

۲۱۸,۰۰۰ تومان

این مدل پلاک خانه بصورت پشت چسبدار و در ابعاد استاندارد ۲۰×۱۸ سانتی‌متر تولید ‌می‌شود.