پلاک خانه (پلاک آبی شهرداری)

۱۸۷,۰۰۰ تومان

این مدل پلاک خانه بصورت پشت چسبدار و در ابعاد استاندارد 20×18 سانتی‌متر تولید ‌می‌شود.