طلق دوغی کریستال

40,000 تومان161,000 تومان

 

طلق دوغی کریستال با نام دیگر «طلق دوغی ایرانی» شناخته می شود.

 

صاف