ساخت پلاک ساختمان

48,000 تومان

اندازه پلاک ساختمان 20X18 سانتیمتر بوده و صخامت آن 5میلیمتر می باشد.

 

رنگ:

شماره پلاک موردنظرتان را وارد کنید: