جای کاتالوگ رومیزی

۱۰۲,۰۰۰ تومان۱۷۳,۰۰۰ تومان

تخفیف های زیر به طور اتوماتیک با افزودن به سبد خرید اعمال می شوند:

بیشتر از ۱۲عدد:  ۳% تخفیف

بیشتر از ۲۰عدد:  ۵% تخفیف

بیشتر از ۵۰عدد:  ۷% تخفیف