جای کاتالوگ رومیزی

۱۰۲,۰۰۰ تومان۱۷۳,۰۰۰ تومان

تخفیف های زیر به طور اتوماتیک با افزودن به سبد خرید اعمال می شوند:

بیشتر از 12عدد:  3% تخفیف

بیشتر از 20عدد:  5% تخفیف

بیشتر از 50عدد:  7% تخفیف

صاف