جای کاتالوگ دیواری

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان

تخفیف های زیر به طور اتوماتیک با افزودن به سبد خرید اعمال می شوند:

بیشتر از ۳عدد:  ۳% تخفیف

بیشتر از ۶عدد:  ۵% تخفیف

بیشتر از ۱۰عدد:  ۷% تخفیف