جای کاتالوگ و بروشور دوطرفه

۱۰۲,۰۰۰ تومان۱۹۲,۰۰۰ تومان

تخفیف‌های زیر به‌طور اتوماتیک با افزودن به سبد خرید اعمال می‌شوند:

بیشتر از ۱۲عدد:  ۳% تخفیف

بیشتر از ۲۴عدد:  ۵% تخفیف

بیشتر از ۴۸عدد:  ۷% تخفیف