تابلو سردرب اتاق

۱۳۶,۰۰۰ تومان

 

تابلو سردرب اتاق در سایز 32X17 سانتیمتر تولید می شود.

این نوع تابلو راهنما به وسیله 2 عدد پیچ اسپیسر نصب می شود.