تابلو سردرب اتاق اداری

۱۱۴,۰۰۰ تومان

 

تابلو سردرب اتاق اداری در سایز 32X17 سانتیمتر تولید می شود.

این نوع تابلو راهنما به وسیله چسب دو طرفه سلولزی نصب می شود.