تابلو دیواری دکوراتیو معشوق

۳۷۰,۰۰۰ تومان

ابعاد تابلو دیواری دکوراتیو معشوق 24×75 سانتیمتر و به صورت 3 تیکه است. هر تیکه تابلو 24×24 سانتیمتر است.