تابلوی راهنمای اتاق

۱۳۷,۰۰۰ تومان

 

تابلو راهنمای ادارات در سایز 32X17 سانتیمتر تولید می شود و به وسیله 2 عدد پیچ اسپیسر نصب می شود.