اسپیسر تابلو

4,200 تومان6,700 تومان

اندازه اسپیسر ( فیکسچر ) ها به وسیله دو عدد مشخص می شود. عدد اول قطر اسپیسر و عدد دوم ارتفاع اسپیسر می باشد.

 

صاف