اسپیسر تابلو

۱۰,۳۰۰ تومان۱۴,۷۰۰ تومان

اندازه اسپیسر ( فیکسچر ) ها به وسیله دو عدد مشخص می شود.

عدد اول از سمت چپ قطر اسپیسر و عدد دوم ارتفاع اسپیسر می باشد.

این پایه ها به عنوان نگهدارنده تابلو روی دیوار مورد استفاده قرار می گیرند.

تخفیف های زیر بطور اتوماتیک با اضافه کردن به سبد خرید اعمال می شوند:

بیشتر از 60عدد= 3%         بیشتر از 90عدد= 5%

بیشتر از 190عدد= 7%      بیشتر از 400عدد= 9%

صاف

اسپیسر تابلو
اسپیسر تابلو