اسپیسر تابلو

۳,۷۰۰ تومان۸,۷۰۰ تومان

اندازه اسپیسر ( فیکسچر ) ها به وسیله دو عدد مشخص می شود. عدد اول قطر اسپیسر و عدد دوم ارتفاع اسپیسر می باشد.

این پایه ها به عنوان نگهدارنده تابلو روی دیوار مورد استفاده قرار می گیرند.

 

صاف