اسپیسر تابلو

۷,۱۰۰ تومان۸,۶۰۰ تومان

اندازه اسپیسر ( فیکسچر ) ها به وسیله دو عدد مشخص می شود.

عدد اول از سمت چپ قطر اسپیسر و عدد دوم ارتفاع اسپیسر می باشد.

این پایه ها به عنوان نگهدارنده تابلو روی دیوار مورد استفاده قرار می گیرند.

تخفیف های زیر بطور اتوماتیک با اضافه کردن به سبد خرید اعمال می شوند:

بیشتر از 60عدد= 3%         بیشتر از 90عدد= 5%

بیشتر از 190عدد= 7%      بیشتر از 400عدد= 9%

پاک کردن