استند رومیزی دو طرفه

۸۲,۹۰۰ تومان۱۵۶,۰۰۰ تومان

تخفیف های زیر به طور اتوماتیک با افزودن به سبد خرید اعمال می شوند:

بیشتر از ۱۶عدد= ۳%         بیشتر از ۳۲عدد= ۵%

بیشتر از ۵۳عدد= ۷%      بیشتر از ۹۲عدد= ۱۰%