استند رومیزی پلکسی افقی

۱۰۰ تومان۸۰,۳۰۰ تومان

تخفیف‌های زیر بطور اتوماتیک با اضافه کردن به سبد خرید اعمال می‌شوند:

بیشتر از ۱۲عدد= ۳%         بیشتر از ۲۴عدد= ۵%

بیشتر از ۴۸عدد= ۷%      بیشتر از ۱۰۸عدد= ۱۰% 

افقی    عمودی