استند رومیزی پلکسی افقی

۱۲,۵۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان

تخفیف‌های زیر بطور اتوماتیک با اضافه کردن به سبد خرید اعمال می‌شوند:

بیشتر از ۱۰عدد= ۴%         بیشتر از ۲۰عدد= ۷%

بیشتر از ۴۰عدد= ۱۰%      بیشتر از ۶۰عدد= ۱۳%

بیشتر از ۹۰عدد= ۱۷%     

افقی    عمودی