تابلو راهنمای طبقات ادارات

114,000 تومان

 

تابلو راهنمای طبقات ادارات در سایز 32X17 سانتیمتر تولید می شود.

این نوع تابلو راهنما به وسیله چسب دو طرفه سلولزی نصب می شود.