استند رومیزی پلکسی عمودی

۱۲,۹۰۰ تومان۸۲,۰۰۰ تومان

تخفیف های زیر بطور اتوماتیک با اضافه کردن به سبد خرید اعمال می شوند:

بیشتر از ۱۰عدد= ۴%         بیشتر از ۲۰عدد= ۷%

بیشتر از ۴۰عدد= ۱۰%      بیشتر از ۶۰عدد= ۱۳%

بیشتر از ۹۰عدد= ۱۷%      

افقی    عمودی