انواع ورق پلکسی شفاف (سایزها و ضخامتهای مختلف)

در این بخش ورق پلکسی گلاس شفاف را در  ابعاد و ضخامتهای مختلف مشاهده می کنید. روی هرکدام از پلکسی های زیر بزنید تا وارد صفحه خرید آن شوید.

+
ناموجود
کد 000
+
ناموجود
۱,۴۷۱,۱۰۵ تومان
کد 000
+
ناموجود
۱۶۸,۰۰۰ تومان
کد 000
+
ناموجود
۶۴۶,۱۵۷ تومان
کد 000
+
ناموجود
۲,۶۲۶,۱۰۵ تومان
کد 000
+
ناموجود
کد 000
+
ناموجود
کد 000
+
ناموجود
+
ناموجود
کد 000
+
ناموجود
کد 000
+
ناموجود
۳,۱۵۱,۱۰۵ تومان
کد 000
+
ناموجود
کد 000
+
ناموجود
۴,۲۰۱,۱۰۵ تومان
شفاف
+
ناموجود
شفاف
+
ناموجود
کد 000
+
ناموجود
۲,۱۰۱,۱۰۵ تومان
شفاف
+
ناموجود
شفاف
+
ناموجود
کد 000
+
ناموجود
۵,۲۵۱,۱۰۵ تومان
کد 000
+
ناموجود
+
ناموجود
کد 000
+
ناموجود
کد 000
+
ناموجود
کد 000
+
ناموجود
کد 000
+
ناموجود
کد 000
+
ناموجود
کد 000
+
ناموجود
+
ناموجود