انواع ورق پلکسی شفاف (سایزها و ضخامتهای مختلف)

در این بخش ورق پلکسی گلاس شفاف را در  ابعاد و ضخامتهای مختلف مشاهده می کنید. روی هرکدام از پلکسی های زیر بزنید تا وارد صفحه خرید آن شوید.

کد 000
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کد 000
۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کد 000
۶۱۴,۳۳۵ تومان
کد 000
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کد 000
کد 000
کد 000
کد 000
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد 000
کد 000
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شفاف
شفاف
کد 000
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شفاف
شفاف
کد 000
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد 000
کد 000
کد 000
+
ناموجود