انواع ورق پلکسی شفاف (سایزها و ضخامتهای مختلف)

در این بخش ورق پلکسی گلاس شفاف را در  ابعاد و ضخامتهای مختلف مشاهده می کنید. روی هرکدام از پلکسی های زیر بزنید تا وارد صفحه خرید آن شوید.

کد 000
۴۶۳,۴۳۰ تومان
کد 000
شفاف
کد 000
کد 000
شفاف
کد 000
شفاف
شفاف
شفاف
شفاف
شفاف
شفاف
شفاف
کد 000
کد 000
کد 000
کد 000
کد 000
کد 000
کد 000
کد 000
کد 000