انواع ورق پلکسی سفید (سایزها و ضخامتهای مختلف)

در این بخش ورق پلکسی گلاس سفید را در  ابعاد و ضخامتهای مختلف مشاهده می کنید. روی هرکدام از پلکسی های زیر بزنید تا وارد صفحه خرید آن شوید

استخوانی
کد 402
کد 401
کد 401
کد 401
کد 401
۳۹۶,۸۸۰ تومان
کد 401
کد 433