قیمت ورق پلکسی گلاس رنگی را با انتخاب هر کدام از ورق‌های زیر مشاهده کنید.

5 میل
+
ناموجود
۲,۷۸۴,۶۵۵ تومان
2.8 میل
+
ناموجود
۱,۵۶۰,۳۵۵ تومان
10 میل
+
ناموجود
۵,۵۶۹,۲۵۵ تومان
2 میل
+
ناموجود
۱,۳۱۳,۶۰۵ تومان
6 میل
+
ناموجود
۳,۳۴۲,۲۰۵ تومان
8 میل
+
ناموجود
۴,۴۵۵,۲۰۵ تومان
4 میل
+
ناموجود
۲,۲۲۸,۱۵۵ تومان