قیمت ورق پلکسی گلاس رنگی را با انتخاب هر کدام از ورق‌های زیر مشاهده کنید.

5 میل
۲,۶۵۱,۰۰۰ تومان
2.8 میل
۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان
10 میل
۵,۳۰۳,۰۰۰ تومان
2 میل
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
6 میل
۳,۱۸۲,۰۰۰ تومان
8 میل
۴,۲۴۲,۰۰۰ تومان
4 میل
۲,۱۲۱,۰۰۰ تومان