جهت مشاهده قیمت تابلو پلکسی روی هرکدام از انواع تابلوهای زیر کلیک کنید:

-7%
قیمت اصلی ۲۰۰,۱۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۶,۷۰۰ تومان است.
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۲۶۳,۰۰۰ تومان۹۷۷,۰۰۰ تومان
-12%
قیمت اصلی ۲۴۶,۷۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۸,۰۰۰ تومان است.
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۹۷,۰۰۰ تومان۳۱۲,۰۰۰ تومان