جهت مشاهده قیمت تابلو پلکسی روی هرکدام از انواع تابلوهای زیر کلیک کنید:

۸۸,۰۰۰ تومان۲۸۹,۰۰۰ تومان
۱۸۸,۰۰۰ تومان۷۹۲,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۸۹,۰۰۰ تومان