استند قیمت رومیزی

در این بخش مدل‌های مختلف استند قیمت پلکسی رومیزی و دیواری را مشاهده می‌فرمائید:

افقی
۱۲,۵۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
عمودی
۱۲,۵۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان۲۸۹,۰۰۰ تومان
۴۲,۶۰۰ تومان۱۳۷,۰۰۰ تومان