ساخت شابلون فلزی و طلقی

ساخت شابلون فلزی و طلقی در ابعاد و ضخامت های مختلفی امکان پذیر می باشد. نوع ضخامت شابلون ارتباط مستقیمی با اندازه شابلون دارد. هرچه ابعاد شابلون بزرگتر باشد ضخامت شابلون نیز می بایست بیشتر در نظر گرفته شود.

متریال ساخت انواع شابلون

به طور معمول شابلون ها در انواع فلزی و طلقی ساخته می شوند. شابلون های طلقی برای استفاده های کوتاه مدت و میان مدت می باشند. اما شابلون های فلزی را به صورت دائمی و مادام العمر می توان استفاده نمود. جهت سفارش ساخت انواع شابلون پس از کلیک بر روی هر محصول، ابعاد مورد نظر خود را انتحاب کنید تا قیمت را مشاهده فرمائید.

10,000 تومان33,000 تومان
5,500 تومان18,000 تومان
10,000 تومان33,000 تومان
10,000 تومان33,000 تومان
25,000 تومان220,000 تومان
32,000 تومان485,000 تومان
7,000 تومان27,000 تومان
295,000 تومان950,000 تومان

ساخت شابلون فلزی و طلقی

ساخت شابلون فلزی و طلقی در ابعاد و ضخامت های مختلفی امکان پذیر می باشد. نوع ضخامت شابلون ارتباط مستقیمی با اندازه شابلون دارد. هرچه ابعاد شابلون بزرگتر باشد ضخامت شابلون نیز می بایست بیشتر در نظر گرفته شود.

متریال ساخت انواع شابلون

به طور معمول شابلون ها در انواع فلزی و طلقی ساخته می شوند. شابلون های طلقی برای استفاده های کوتاه مدت و میان مدت می باشند. اما شابلون های فلزی را به صورت دائمی و مادام العمر می توان استفاده نمود. جهت سفارش ساخت انواع شابلون پس از کلیک بر روی هر محصول، ابعاد مورد نظر خود را انتحاب کنید تا قیمت را مشاهده فرمائید.