تابلو راهنمای اتاق

دو متریال مناسب جهت ساخت تابلو راهنمای اتاق ورق پلکسی گلاس و مولتی استایل است. نوشته ها و لوگوها بر روی ورق مولتی استایل حکاکی می شوند و سپس این تابلو مولتی استایل بر روی یک صفحه پلکسی نصب می شود.

۱۹۹,۶۰۰ تومان
۱۸۹,۶۰۰ تومان
۱۵۲,۶۰۰ تومان
۱۵۲,۶۰۰ تومان
۱۹۰,۶۰۰ تومان
۱۷۰,۶۰۰ تومان
۱۸۹,۶۰۰ تومان
۱۸۹,۶۰۰ تومان
۱۵۲,۶۰۰ تومان
۱۷۰,۶۰۰ تومان

تابلو راهنمای اتاق

یکی از ملزومات اساسی هر اداره یا شرکتی که ارتباط مستقیم با ارباب رجوع دارد، تابلو راهنمای اتاق است. این تابلو ها جهت معرفی کارمند مستقر یا خدمت ارائه شده در آن اتاق می باشد. استفاده از تابلو راهنما باعث سهولت در پیداکردن اتاق موردنظر مراجعین شده و از سردرگمی آن ها جلوگیری می کند.

متریال و شیوه ساخت

بهترین متریال هایی که جهت ساخت تابلوهای راهنما مورد استفاده قرار می گیرد، ورق پلکسی گلاس و مولتی استایل می باشد. نوشته ها و متون مورنظر را می توان بر روی ورق مولتی استایل حکاکی کرد. نوشته های حکاکی شده به رنگ مشکی نمایان می شوند. این تابلو آماده شده مولتی استایل بر روی یک صفحه پلکسی چسبانده می شود.