خدمات برش لیزری لیزرکات

فروشگاه اینترنتی محصولات پلکسی 

و خدمات آنلاین برش لیزری

محصولات برش لیزریمشاهده همه

۲۶۳,۰۰۰ تومان۹۷۷,۰۰۰ تومان
3 سایز
۲۹۲,۰۰۰ تومان۵۴۰,۰۰۰ تومان
2 سایز
۲۹۳,۰۰۰ تومان۳۶۷,۰۰۰ تومان
-47%
قیمت اصلی ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان است.
۵۲۰,۰۰۰ تومان۶۴۰,۰۰۰ تومان
-18%
قیمت اصلی ۸۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۷۰,۰۰۰ تومان است.

انواع ورق پلکسی گلاس

۹۵,۰۰۰ تومان۲۲۷,۰۰۰ تومان
۲۰۱,۲۰۰ تومان۵,۶۷۴,۴۰۰ تومان
۳۳۰,۱۰۰ تومان۶,۲۸۷,۶۰۰ تومان
۱۲۵,۸۰۰ تومان۱۸۵,۶۰۰ تومان
۲۱۸,۳۰۰ تومان۱,۹۹۹,۲۰۰ تومان
۰ تومان۳۷۹,۰۰۰ تومان
۳۶۱,۰۰۰ تومان
۹۸۰,۰۰۰ تومان۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

انواع باکس پلکسی گلاسمشاهده همه

۱۵۰,۸۰۰ تومان۱,۷۶۲,۶۰۰ تومان
۲۵۸,۲۰۰ تومان۱,۸۶۸,۱۰۰ تومان
۱۱۸,۹۰۰ تومان۱,۳۶۴,۵۰۰ تومان
۱۶۳,۸۰۰ تومان۱,۷۵۹,۲۰۰ تومان
۴۵۱,۵۰۰ تومان۱,۸۶۶,۵۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان۱۲۱,۰۰۰ تومان
۱۸۷,۹۰۰ تومان۳۴۹,۶۰۰ تومان
۴۲۷,۰۰۰ تومان۷۸۸,۰۰۰ تومان
۲۲۴,۹۰۰ تومان۴۱۹,۴۰۰ تومان
+
ناموجود
۹۸۰,۰۰۰ تومان۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

انواع استند پلکسی گلاسمشاهده همه

افقی
۱۲,۸۰۰ تومان۸۰,۳۰۰ تومان
عمودی
۱۲,۸۰۰ تومان۸۰,۳۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان۱۷۶,۰۰۰ تومان
۹۷,۰۰۰ تومان۳۱۲,۰۰۰ تومان
-12%
قیمت اصلی ۲۴۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۴,۰۰۰ تومان است.
۱۶۵,۰۰۰ تومان۲۴۹,۰۰۰ تومان
۸۲,۹۰۰ تومان۱۵۶,۰۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان۳۱۶,۰۰۰ تومان
۲۴۲,۰۰۰ تومان۳۹۲,۰۰۰ تومان
۲۰۶,۰۰۰ تومان۲۸۸,۰۰۰ تومان
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۲۹۲,۰۰۰ تومان۵۶۷,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۰۰۰ تومان۱۹۲,۰۰۰ تومان
۲۷۰,۰۰۰ تومان
۳۹۰,۰۰۰ تومان۵۱۰,۰۰۰ تومان
۶۳۵,۰۰۰ تومان۸۲۵,۰۰۰ تومان
۸۰۳,۰۰۰ تومان۹۴۵,۰۰۰ تومان
۸۷۰,۰۰۰ تومان۱,۰۶۲,۰۰۰ تومان

انواع تابلو و پلاک

۸,۰۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
۱۹۴,۰۰۰ تومان
-14%
قیمت اصلی ۲۴۶,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۲,۳۰۰ تومان است.
۱۶۵,۰۰۰ تومان
-10%
قیمت اصلی ۴۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۰,۰۰۰ تومان است.
-10%
قیمت اصلی ۲۱۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۷,۰۰۰ تومان است.
-14%
قیمت اصلی ۲۴۶,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۲,۳۰۰ تومان است.
-14%
قیمت اصلی ۲۴۶,۷۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۲,۳۰۰ تومان است.
-10%
قیمت اصلی ۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۱,۰۰۰ تومان است.
-10%
قیمت اصلی ۲۰۰,۱۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۱,۰۰۰ تومان است.
-14%
قیمت اصلی ۲۴۶,۷۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۲,۳۰۰ تومان است.
-13%
قیمت اصلی ۹۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۴۵,۰۰۰ تومان است.
-10%
قیمت اصلی ۲۰۰,۱۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۱,۰۰۰ تومان است.
-10%
قیمت اصلی ۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۱,۰۰۰ تومان است.
۲۹۲,۰۰۰ تومان
۲۴۴,۰۰۰ تومان۲۵۸,۰۰۰ تومان
-10%
قیمت اصلی ۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۱,۰۰۰ تومان است.
-16%
قیمت اصلی ۴۹۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۲۰۰ تومان است.
-16%
قیمت اصلی ۴۹۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۲۰۰ تومان است.
-16%
قیمت اصلی ۴۹۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۲۰۰ تومان است.
۲۳۸,۰۰۰ تومان۳۲۵,۰۰۰ تومان
-16%
قیمت اصلی ۴۹۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۲۰۰ تومان است.
۲۴۷,۰۰۰ تومان۳۲۵,۰۰۰ تومان
-16%
قیمت اصلی ۴۹۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۲۰۰ تومان است.
-16%
قیمت اصلی ۴۹۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۲۰۰ تومان است.
-16%
قیمت اصلی ۴۹۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۲۰۰ تومان است.
-16%
قیمت اصلی ۴۹۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۲۰۰ تومان است.
۱۲,۹۰۰ تومان
-10%
قیمت اصلی ۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۱,۰۰۰ تومان است.
-16%
قیمت اصلی ۴۹۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۲۰۰ تومان است.
۲۴۶,۲۰۰ تومان۲۶۵,۵۰۰ تومان
-16%
قیمت اصلی ۴۹۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۲۰۰ تومان است.
۱۲,۹۰۰ تومان
-16%
قیمت اصلی ۴۹۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۲۰۰ تومان است.
۱۲,۹۰۰ تومان
-16%
قیمت اصلی ۴۹۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۲۰۰ تومان است.
۱۲,۹۰۰ تومان
-16%
قیمت اصلی ۴۹۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۲۰۰ تومان است.
-16%
قیمت اصلی ۴۹۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۲۰۰ تومان است.
۲۹۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۹۰۰ تومان
-16%
قیمت اصلی ۴۹۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۲۰۰ تومان است.
-16%
قیمت اصلی ۴۹۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۲۰۰ تومان است.
۲۰,۱۰۰ تومان
-16%
قیمت اصلی ۴۹۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۲۰۰ تومان است.
-16%
قیمت اصلی ۴۹۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۲۰۰ تومان است.
۲۵۳,۰۰۰ تومان
۲۰,۱۰۰ تومان
-16%
قیمت اصلی ۴۹۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۲۰۰ تومان است.
۲۰,۱۰۰ تومان
-16%
قیمت اصلی ۴۹۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۲۰۰ تومان است.
-16%
قیمت اصلی ۴۹۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۲۰۰ تومان است.
۱۶,۸۰۰ تومان
۲۰,۱۰۰ تومان
-14%
قیمت اصلی ۲۴۶,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۲,۳۰۰ تومان است.
-16%
قیمت اصلی ۴۹۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۲۰۰ تومان است.
۱۶,۸۰۰ تومان
-16%
قیمت اصلی ۴۹۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۲۰۰ تومان است.
۱۲,۹۰۰ تومان
-16%
قیمت اصلی ۴۹۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۲۰۰ تومان است.

انواع تندیس آماده

-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۱۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.