ورق یونولیت فشرده

18,000 تومان298,000 تومان

 

ورق یونولیت در ابعاد 2 متر در 1 متر به فروش می رسد. این نوع ورق از نوع فشرده دانه ریز و با وزن حجمی 25 کیلویی عرضه می شود.

 

صاف