تابلو سر درب اتاق پلکسی و میرور

98,000 تومان

 

تابلو سر درب اتاق در ابعاد استاندارد 32 در 17 سانتیمتر تولید می شود.